Tarcza antykryzysowa PFR 2.0

2021-05-07 13:42:51

Zachęcamy Państwa do zapisywania się  na  bezpłatne szkolenie organizowane od 15.04.2021r. przez PFR na temat rozliczania i umarzania Tarczy Finanowej PFR 1.  Link do zapisania się na szkolenie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

 

Informujemy, że dnia 15.04.2021 na stronie PFR zamieszczona została nowa wersja Regulaminu TF PFR 1.0, która wejdzie w życie z dnem 28 kwietnia 2021 r. 

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Oławie mogą już składać wnioski
o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0

 

Bank Spółdzielczy w Oławie rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Oławie. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in.
z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl oraz na stronie https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0.

 

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR 

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo
   i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne na dole strony lub do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą. Dokument (Pełnomocnictwo i Oświadczenie) można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie. Dokument -  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możesz przesłać na adres bank@bs.olawa.pl

 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Masz pytania? Zadzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.30 lub napisz bank@bs.olawa.pl

Oddział w Oławie  tel. 71 38 18 300

Oddział w Jelczu - Laskowicach   tel. 71 38 18 420

Oddział w Domaniowie  tel. 71 301 77 36

Oddział w Wiązowie , tel. 71 39 31 862

Oddział  w Skarbimierzu-Osiedle tel.  77 55 54 255

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
wzór oświadczenia POBIERZ Wzór pełnomocnictwa POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera