Inne usługi

Program 500+

2018-07-02 13:38:19

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu niebieska ikona "500+".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Do 30.09.2018 r. będą dostępne wnioski na dwa okresy świadczeniowe:

1. Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2018 r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

2. Wniosek na nowy okres trwający od  01.10.2018 do 30.09.2019 r.

 Od 01.10.2018 r. dostępny będzie wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

Złóż wygodnie wniosek w InternetBankingu Banku Spółdzielczego w Oławie!

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek w promocyjnej ofercie.

świadczenia1

 

rodzina_a500

O Programie 500+
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.  Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
  • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściweg

Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

  • Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku
  • Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia
  • Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • W terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz pisemnie decyzję od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego)
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera