Inne usługi

Obowiązek CRS

2020-12-08 12:40:01

 Co to jest CRS

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Oławie.CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Podstawa prawna w Polsce

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648 ze zmianami).

Obowiązki banku wynikające z CRS

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

W związku z wymogami CRS, Bank poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. imię i nazwisko;
 2. aktualny adres zamieszkania;
 3. miejscowość i kraj urodzenia; 
 4. data urodzenia; 
 5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. nazwa;
 2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
 4. status podmiotu;
 5. dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 

Jak często muszę przekazywać te informacje?

Po otrzymaniu przez Bank ważnego Oświadczenia klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 

Oświadczenie o statusie CRS można złożyć:

-poprzez bankowość internetową ( w zakładce wnioski )

-w Oddziale Banku

-drogą pocztową na adres: 

Bank Spółdzielczy w Oławie

ul. Pałacowa 13

55-200 Oława

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. Bank Spółdzielczy w Oławie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Zmiany w CRS !!

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - na polskie instytucje finansowe, w tym na nasz bank, nałożono obowiązek pozyskania od klientów informacji o rezydencji podatkowej według stanu na dzień otwarcia rachunku („Oświadczenie o statusie CRS dla klientów z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017”).

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
Oswiadczenie firmy POBIERZ
Osoby fizyczne POBIERZ
Oswiadczenie os fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza oraz rolnicy POBIERZ
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera