Inne usługi

Faktoring

2015-11-02 12:42:49

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych, odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

Twoje korzyści:

  • poprawienie płynności w wyniku wcześniejszego wpływu należności
  • zysk w wyniku szybszego obiegu kapitału obrotowego,
  • możliwość wydłużania kontrahentom terminów płatności faktur,
  • poprawienie wizerunku firmy dzięki pewnemu i terminowemu regulowaniu jej zobowiązań,
  • możliwość uzyskania rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań (faktoring na Dostawców),
  • weryfikacja wiarygodności kontrahentów,
  • poprawienie struktury bilansu firmy (spadek należności po stronie aktywów),
  • zapewnienie elastycznego finansowania, szczególnie ważne przy wzroście obrotów,
  • brak twardych zabezpieczeń majątkowych,

W zależności od formy rozliczeń rozróżniamy następujące formy faktoringu:

Faktoring klasyczny – działalność finansowa polegająca na nabywaniu  nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (zbywcy) należnych mu od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, połączona z ich wykupem oraz świadczeniu na jego rzecz dodatkowych usług, m.in.: administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, monitorowanie i dochodzenie wierzytelności, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego – swobodny obrót wierzytelnościami  (cesja wierzytelności).

Jeżeli w umowach handlowych z odbiorcami nie występuje zakaz przeniesienia wierzytelności, lub nie jest wymagana zgoda kontrahenta firma może bez ograniczeń sprzedać (scedować) swoje wierzytelności.

Faktoring odwrotny – działalność finansowa polegająca na wykupie w imieniu faktoranta (dłużnika) zobowiązań wynikających z niewymagalnych wierzytelności jego dostawców z tytułu dostaw towarów i usług

Podstawa prawna art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego  - wejście Faktora w prawa właściciela wierzytelności poprzez zapłatę długu.

Profesjonalną obsługę dla Klientów zainteresowanych usługami faktoringowymi świadczy firma Faktorzy S.A.

Skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera