Inne usługi

Gwarancja bankowa

2015-11-04 09:07:08

Jeśli Twoja Firma współpracuje z innymi firmami, zawierasz kontrakty, jesteś najemcą, chcesz wynegocjować korzystniejszą cenę, podnieść swoją wiarygodność - gwarancja to produkt dla Ciebie.

Współpraca Państwa firmy z licznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi może się wiązać z koniecznością skorzystania z gwarancji bankowych. Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem Banku do wypłacenia beneficjentowi kwoty gwarancji na jego pisemne wezwanie określonej kwoty w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wypełni świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany. Produkt ten pełni jednak wyłącznie funkcję zabezpieczenia, nie jest środkiem umożliwiającym rozliczenie umowy handlowej.

Gwarancja bankowa jest instrumentem zabezpieczającym, podnoszącym bezpieczeństwo transakcji i ograniczającym ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Ma zabezpieczyć beneficjenta gwarancji nie tylko przed ryzykiem niewypłacalności, lecz również ryzykiem długoterminowego i trudnego dochodzenia roszczeń.

 

Gwarancje udzielane przez nasz Bank mogą być udzielane m.in. jako:

  • zapłaty,
  • dobrego wykonania kontraktu/umowy,
  • z tytułu rękojmi i /lub gwarancji,
  • przetargową, zwrotu zaliczki, 
  • spłaty kredytu,
  • celną,
  • zapłaty akredytywy, weksla,
  • zabezpieczającą zdolność finansową przedsiębiorcy wykonującego zawód przewoźnika drogowego.

 

 

 

 

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera