O Banku

Działalność społeczna

2015-11-02 14:12:12

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w charakter Banku Spółdzielczego w Oławie. Wypracowane  w okresie blisko 70 lat działalności idee spółdzielczości bankowej oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to integralna część spójnych działań realizowanych przez Bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bank podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kierując się szlachetnymi pobudkami i chęcią wspierania rozwoju kultury, sportu i edukacji. Od lat konsekwentnie wspiera działalność organizacji charytatywnych i proedukacyjnych. Priorytetowo traktuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Jesteśmy mecenasem i opiekunem miejscowych szkół i organizacji sportowych.

Bank przeznacza część wypracowanych zysków na finansowanie działalności: Fundacji, Stowarzyszeń i Związków, Klubów Sportowych, Bibliotek, Szkół i Przedszkoli, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołów Muzycznych, a wsparcie finansowe jest również ukierunkowane w stronę imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym, jak również osób niepełnosprawnych. Bank Spółdzielczy w Oławie w sposób szczególny wspiera inicjatywy osób z pasją, które mimo przeciwności losu, przejawiają nieprzeciętną chęć do życia i rozwoju intelektualnego. Bank często angażuje się w akcje sportowe, zarówno przy udziale dzieci, jak i osób dorosłych.

W ostatnim dziesięcioleciu Bank Spółdzielczy w Oławie na rzecz środowiska lokalnego przekazał ponad 1 milion złotych.

Galeria zdjęć

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera