O Banku

Polityka informacyjna

2015-11-24 10:33:12

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty składające się na Politykę informacyjną, ład korporacyjny, Statut Banku oraz pozostałe informacje i komunikaty Banku:

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
STATUT Banku Spółdzielczego w Oławie POBIERZ
schemat organizacyjny Centrala 2019 POBIERZ
KOMUNIKAT ZGC 2019 POBIERZ
Rejestr umów o powierzenie wykonywania czynności 2019 POBIERZ
Polityka ładu korporacyjnego 2018 POBIERZ
KOMUNIKAT ZP 2019 POBIERZ
Bilans, pozabilans, rachunek zysków i strat POBIERZ
opina biegłego rewidenta BS Oława sprawozdanie NBR BSF 2018 POBIERZ
Ocena Rady Nadzorczej stosowania ZLK za 2018 rok POBIERZ
schemat organizacyjny Oddziały 2019 POBIERZ
Opis systemu kontroli wewnętrznej POBIERZ
Polityka informacyjna za 2018 POBIERZ
Informacja dodatkowa cz POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera