O Banku

Polityka informacyjna

2015-11-24 10:33:12

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty składające się na Politykę informacyjną, ład korporacyjny, Statut Banku oraz pozostałe informacje i komunikaty Banku:

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
STATUT Banku Spółdzielczego w Oławie POBIERZ
Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w ZP (1) POBIERZ
Schemat organizacyjny Centrala 2020 POBIERZ
K O M U N I K A T ZP POBIERZ
Polityka Ładu Korporacyjnego 2019 POBIERZ
Bilans, rachunek wyników, pozabilans, zmiany w kapitale, przepływy 2019 POBIERZ
Opinia biegłego rewidenta sprawozdanie NBR 2019 POBIERZ
Ocena Rady Nadzorczej stosowania ZLK za 2020 POBIERZ
Schemat organizacyjny Oddziały 2020 POBIERZ
Opis systemu kontroli wewnętrznej POBIERZ
Polityka informacyjna 2019 POBIERZ
Rejestr umów o powierzenie wykonywania czynności 2020 POBIERZ
Informacja dodatkowe i objaśnienia POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera