Przydatne informacje

Oprocentowanie kredytów

2020-10-21 11:47:45

Kredyty i Pożyczki dla Osób Fizycznych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
(w stosunku rocznym)
kredyt gotówkowy:
Standardowy
 
standardowy do 12 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy do 36 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy powyżej 36 m-cy 7,20% (% zmienne)
Standardowy składany przez IB  
standardowy IB do 12 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy IB do 36 m-cy 7,20% (% stałe)
kredyt odnawialny w rachunku oszcz.-rozlicz. (ROR):  
standardowy do 36 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy powyżej 36 m-cy 7,20% (% zmienne)
kredyt mieszkaniowy:  
standardowy WIBOR 3M + 3,50%
standardowy (dla posiadaczy ROR lub RR w Banku od minimum 1 miesiąca) WIBOR 3M + 3,00%
pożyczka hipoteczna: WIBOR 3M + 4,99%
kredyt konsolidacyjny: WIBOR 3M + 5,76%

 

Kredyty na Działalność Gospodarczą i Rolniczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym (MP):

WIBOR 1M + marża 6,96%

Pożyczka w rachunku kredytowym (MP):

WIBOR 1M + marża 6,86%

Kredyt płatniczy (MP):

WIBOR 1M + marża 6,96%
Kredyt obrotowy (DP): WIBOR 1M + marża 6,86%
Kredyt inwestycyjny (DP): WIBOR 1M + marża 6,76%
Kredyt w rachunku rozliczeniowym (DP): WIBOR 1M + marża 6,90%
Pożyczka w rachunku kredytowym (DP): WIBOR 1M + marża 6,80%
kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: WIBOR 3M + marża 3,80%
kredyty dla rolników z dopłatami ARiMR: dla klienta:
linia RR, Z, PR, K01 : 2,7300%
linia K02 z ubezpieczeniem : 0,5000%
linia K02 bez ubezpieczenia : 2,1150%
linia MRcsk : 4,20%

 

Stawka WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa jednomiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR1M wynosi od 05.10.2020r. 0,20%

 

Stawka WIBOR 3M jest to roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 3M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR3M wynosi od 05.10.2020r. 0,23%

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera