Przydatne informacje

Oprocentowanie kredytów

2021-05-07 10:50:05

Kredyty i Pożyczki dla Osób Fizycznych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
(w stosunku rocznym)
kredyt gotówkowy:
Standardowy
 
standardowy do 12 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy do 36 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy powyżej 36 m-cy 7,19% (% zmienne)
Standardowy składany przez IB  
standardowy IB do 12 m-cy 7,20% (% stałe)
standardowy IB do 36 m-cy 7,20% (% stałe)
kredyt odnawialny w rachunku oszcz.-rozlicz. (ROR): 7,19% (% zmienne)
kredyt mieszkaniowy:  

wariant I

wariant II

WIBOR 3M + marża 2,40

WIBOR 3M+  marża 2,80 

pożyczka hipoteczna: WIBOR 3M + 4,99%
kredyt konsolidacyjny: WIBOR 3M + 5,76%

 

Kredyty na Działalność Gospodarczą i Rolniczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym (MP):

WIBOR 3M + marża 6,94%

Pożyczka w rachunku kredytowym (MP):

WIBOR 3M + marża 6,84%

Kredyt płatniczy (MP):

WIBOR 3M + marża 6,94%
Kredyt obrotowy (DP): WIBOR 3M + marża 6,84%
Kredyt inwestycyjny (DP): WIBOR 3M + marża 6,74%
Kredyt w rachunku rozliczeniowym (DP): WIBOR 3M + marża 6,88%
Pożyczka w rachunku kredytowym (DP): WIBOR 3M + marża 6,78%
kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: WIBOR 3M + marża 5,27 %
kredyty dla rolników z dopłatami ARiMR: dla klienta:
linia RR, Z, PR, K01 : 2,7100%
linia K02 z ubezpieczeniem : 0,5000%
linia K02 bez ubezpieczenia : 2,1050%
linia MRcsk : 4,18%

 

Stawka WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa jednomiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR1M wynosi od 05.01.2021r. 0,18%

 

Stawka WIBOR 3M jest to roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 3M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR3M wynosi od 05.04.2021r. 0,21%

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera