Przydatne informacje

Oprocentowanie kredytów

2020-04-15 10:13:31

Kredyty i Pożyczki dla Osób Fizycznych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
(w stosunku rocznym)
kredyt gotówkowy:
Standardowy
 
standardowy do 12 m-cy 5,99% (% stałe)
standardowy do 36 m-cy 6,99% (% stałe)
standardowy powyżej 36 m-cy 8,00% (% zmienne)
Standardowy składany przez IB  
standardowy IB do 12 m-cy 5,99% (% stałe)
standardowy IB do 36 m-cy 6,99% (% stałe)
kredyt odnawialny w rachunku oszcz.-rozlicz. (ROR):  
standardowy do 36 m-cy 8,00% (% stałe)
standardowy powyżej 36 m-cy 8,00% (% zmienne)
kredyt mieszkaniowy:  
standardowy WIBOR 3M + 2,31%
standardowy (dla posiadaczy ROR lub RR w Banku od minimum 1 miesiąca) WIBOR 3M + 2,20%
pożyczka hipoteczna: WIBOR 3M + 4,99%
kredyt konsolidacyjny: WIBOR 3M + 6,56%

 

Kredyty na Działalność Gospodarczą i Rolniczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym (MP):

WIBOR 1M + marża 6,61%

Pożyczka w rachunku kredytowym (MP):

WIBOR 1M + marża 6,00%

Kredyt płatniczy (MP):

WIBOR 1M + marża 6,61%
Kredyt obrotowy (DP): WIBOR 1M + marża od 6,00%
Kredyt inwestycyjny (DP): WIBOR 1M + marża od 5,80%
Kredyt w rachunku rozliczeniowym (DP): WIBOR 1M + marża od 6,50%
Pożyczka w rachunku kredytowym (DP): WIBOR 1M + marża od 6,50%
kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: WIBOR 3M + 3,80%
kredyty dla rolników z dopłatami ARiMR: dla klienta:
linia RR, Z, PR, K01 : 3,0000%
linia K02 z ubezpieczeniem : 0,5000%
linia K02 bez ubezpieczenia : 2,8550%
linia MRcsk : 5,63%

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,79% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 20.02.2020 r., dla założeń: całkowita kwota kredytu 9.693,91zł, na 24 miesiące, opłata przygotowawcza 0,00 zł, prowizja 509,13zł (kredytowana), oprocentowanie 6,99% (stałe), bez ubezpieczenia,  miesięczna rata kredytu (stała rata) 456,77zł, rata wyrównująca 456,83 zł, całkowita kwota do zapłaty 10.962,54 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.02.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2020r. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje są dostępne na www.bs.olawa.pl i w placówkach Banku.

 

reprezentatywny przykład  – kredyty mieszkaniowe – oferta standardowa
 
1)         okres kredytowania = 299 miesięcy
2)         oprocentowanie kredytu = 4,73% (WIBOR 3M + marża 3,00p.p.)
3)         RRSO = 5,15% 
4)         całkowita kwota kredytu = 200.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 147.407,83 zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =  347.407,83 zł,
7)         rata kredytu (stała rata) = 1.140,40 zł,
8)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
9)         rodzaj raty - annuitetowe
 
reprezentatywny przykład – promocyjne kredyty mieszkaniowe
 
1)         okres kredytowania = 299 miesiące
2)         oprocentowanie kredytu = 4,03% (WIBOR 3M + marża 2,30p.p.)
3)         RRSO = 4,31% 
4)         całkowita kwota kredytu = 200.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 117.630,71zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 317.630,71 zł,
7)         rata kredytu (stała rata) = 1.061,43 zł,
8)         koszt usług dodatkowych (prowadzenie ROR, obsługa karty płatniczej do ROR) = 897,00 zł
9)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
10)       rodzaj raty - annuitetowe
 
reprezentatywny przykład – pożyczka hipoteczna
 
1)         okres kredytowania = 201 miesięcy
2)         oprocentowanie kredytu = 7,72% (WIBOR 3M + marża 5,99p.p.)
3)         RRSO = 8,59%
4)         całkowita kwota kredytu = 100.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) =  78.837,46 zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 178.837,46 zł
7)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
8)         rodzaj raty - annuitetowe
Stawka WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa jednomiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR1M wynosi od 05.07.2018r. 1,64%
Stawka WIBOR 3M jest to roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 3M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR3M wynosi od 05.07.2018r. 1,70%
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera