Przydatne informacje

Oprocentowanie depozytów

2020-10-01 10:03:52

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.06.2020 r. Bank Spółdzielczy w Oławie wprowadził nowe stawki oprocentowania lokat oraz rachunków oszczędnościowych MIX. Nowe stawki są podyktowane wprowadzeniem przez Radę Polityki Pieniężnej Uchwały z dnia 28.05.2020r. na mocy której Banki zostały zobligowane do wprowadzenia zmian stóp procentowych.

 

Depozyty złotowe

Lokaty 1 i 3 m-czne zależne od stawki WIBID6M

Termin przechowywania

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym) obowiązujące na dzień zawarcia umowy

1 m-c

0,01 %

3 m-ce

0,01 %

Lokaty zależne od stawki WIBID6M oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, będącej iloczynem stawki bazowej WIBID 6 M oraz współczynnika korygujacego. Stawka bazowa WIBID 6M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania następuje automatycznie 1-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBID6M wynosi 0,06%

Konto oszczędnościowe MIX dla osób fizycznych (zależne od stawki WIBID6M)

Kwota zgromadzonych środków
(w złotych)

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

0,00 - 999,99

0,00 %

1.000,00 - 9.999,99

0,00 %

10.000,00 - 49.999,99

0,00 %

50.000,00 - 99.999,99

0,00 %

powyżej 100.000,00

0,01 %

Lokaty zależne od stawki WIBID6M oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, będącej iloczynem stawki bazowej WIBID 6 M oraz współczynnika korygujacego. Stawka bazowa WIBID 6M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania następuje automatycznie 1-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBID6M wynosi 0,06%

 

Lokaty standardowe zakładane w banku i przez internet

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie stałe
(w stosunku rocznym)

1 m-c

0,01 %

 0,01 %

2 m-ce

0,01 %

 0,01 %

3 m-ce

0,01 %

 0,01 %

lokata typu "CALL"

0,00 %

 0,00 %

Minimalna kwota wpłaty dla lokat typu "CALL" wynosi 25.000,00 PLN

 

Rachunki płatne na każde żądanie (kapitalizacja roczna)

rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

rachunek oszczednościowo-rozliczeniowy

0,00 %

rachunek a'vista

0,00 %

rachunek rozliczeniowy

0,00 %

 

Depozyty walutowe

 

Rachunki terminowe w EUR

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,00 %

3

0,00 % 0,00 %

Rachunki terminowe w USD

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,01 %

3

0,01 %

0,01 %

Rachunki terminowe w GBP

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,01 %

3

0,01 %

0,01 %

Rachunki płatne na każde żądanie

rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

rachunek a'vista w EUR

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w EUR

0,00 %

rachunek a'vista w USD

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w USD

0,00 %

rachunek a'vista w GBP

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w GBP

0,00 %

 

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera