Przydatne informacje

Zasady bezpieczeństwa InternetBanking

2016-08-12 14:47:25

System bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Oławie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo operacji wykonywanych w InternetBankingu zależy w równym stopniu od Banku, jak i od Ciebie. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat bezpiecznego bankowania w Internet Banking.

Korzystając z bankowości elektronicznej należy przestrzegać  poniższych zasad:

  • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
  • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
  • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
  • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
  • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
  • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
  • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
  • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
  • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
  • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia "Wyloguj".

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Działem Informatyki Banku.

Szczegółowe informacje o aktualnych zagrożeniach bankowości elektronicznej można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich.

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera