O Banku

Nota prawna

2015-12-08 08:16:53

Bank Spółdzielczy w Oławie zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego Udostępnione w portalu Banku dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Na stronie Banku Użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o Banku, jego placówkach, oferowanych produktach i usługach oraz o możliwości podjęcia pracy w Banku.

Bank Spółdzielczy w Oławie może dokonywać aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w portalu. O planowanych przerwach technicznych, mogących powodować zawieszenie na stałe lub okresowo prowadzenie portalu lub też ograniczenie dostępności jego opcji lub usług, Bank Spółdzielczy w Oławie powiadomi użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego w portalu.

Przystępując do korzystania z Portalu Banku Spółdzielczego w Oławie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania przez Użytkownika z systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Oławie.

Wszelkie prawa do całości portalu internetowego Banku Spółdzielczego w Oławie są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Banku Spółdzielczego w Oławie pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Banku Spółdzielczego w Oławie. Żadna część portalu internetowego Banku nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera